PuntErbij.nl

PuntErbij.nl is een instituut voor huiswerk- en studiebegeleiding dat diverse mogelijkheden biedt voor middelbare scholieren (van VMBO t/m VWO, ook tweetalig) om na school in een rustige leeromgeving huiswerk te maken en te studeren.

Deze website is gemaakt in samenwerking met Thomas van Broekhoven.

Klant: PuntErbij.nl
Project: Webdesign & logo
Werkwijze: Web Design/HTML

Bekijk website